O této stránce

"Pročpak se nepodívat na to, milý čtenáři, co se dříve psalo o Děčínsku v novinách, známých i méně známých periodikách, monografiích ale i pracech známých regionálních historiků? Hle, jaká byla asi inzerce děčínských produktů a výrobků v tisku? Kde se našlo kosterních pozůstatků nebo střepů? Čím se, Děčané, mohou dodnes pyšnit? Nu považ, nebylo by zajímavé zavzpomínat si, co se vůbec v Českých zemích s příhledem na náš kraj v nedávné i daleké minulosti událo?"

 

...................................

Foto: Děčín kolem roku 1860(?). Originál dostupný online: https://www.fotohistorie.cz/Ustecky/Decin/Decin/Decin_-_most_a_zamek/Default.aspx [cit. 16-6-2013].

 

Úkolem této stránky, tohoto blogu na webnode.cz, jest seznámit šírou, hlavně pak laickou věřejnost, se zajímavostmi z Děčínska a nejbližšího okolí, které by mohly býti již zapomenuté či dnes jsou pomálo zdůrazňované. Setkáme se tu proto s dějinnými skutečnostmi převážně 19. a 20. století, ale i z dob starších. Jedná se však o počin povíce popularizačního charakteru, tedy jistě mi proto vědec a historik z oboru odpustí to, že poznatky nebudou v textech odcitovány v tak přesné citační formě, pokud vůbec.

 

                         

Foto: archiv autora.

 

Nicméně bylo mou snahou uveřejněné příspěvky míti podložené patřičnou dostupnou literaturou, pakliže i jinými zdroji. Převážně pak českými. Tyto uvedu a rád doporučím dále čtenáři k prostudování nebo jen k relaxačnímu počtení. Bylo a stále jest mou snahou, aby byl pro čtenáře text v co nejlepší možné formě; tedy co nejlépe čitelný, však i srozumitelný a čtivý. K dispozici je tak čtenáři halda článků a drobných rozprávek, snad věcných i zábavných.

 

Mimo jiné se tu nacházejí i vybranné interesance zahraniční i domácí, které jistě taktéž stojí za to shlédnout. Ve formě krátkých ukázek se pokusím tak čtenáře navnadit k dalšímu prostudování předložených zajímavostí. Tyto jsou odcitovány, ba je na vybranné dáván i přímý internetový odkaz.

 

ML

Kontakt: milos.lanc@gmail.com

 

Poznámka: I zde platí právo autorovo; některé z textů jsou výtvorem autora! Jakékoli kopírování či upravování obsahu těchto za účelem peněžitého profitu je bez souhlasu autora přísně zakázáno! Citujte, citujte...

 

                               

 

Další informace:

 

1. Některé užité fotografie jsou přejaty ze stránky Historie Děčína ve fotografiích a dalších www (viz. odkazy níže). Některé pak z digitálního archivu autora. Fotografie slouží čistě jen pro ilustraci doby a pro informativní a edukativní účely.

2. Obdobně fotografie v položce Pozoruhodnosti ze Světa jsou dostupné z www: https://prettyawfulthings.com/category/history/

Rozcestník:

Národní památkový ústav, NPÚ: https://www.npu.cz/

https://www.euroenergie.cz/loga/NPU.jpg

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, katedra historie: https://ff.ujep.cz/

https://www.ff.ujep.cz/naki009/images/ujepff_logo.png

Oficiální webový portál statutárního města Děčína: https://www.mmdecin.cz/

(popř.: idecin.cz - Turistický a informační portál statutárního města Děčín)

https://kozidraha.severoceskedrahy.cz/_/rsrc/1389304630382/home/Idecin.jpg

Děčínský Deník: https://decinsky.denik.cz/

Enter DC: https://www.enterdc.cz/

Týdeník Princip: https://www.principdc.cz/

5 plus 2: https://www.5plus2.cz/archiv.aspx

https://www.fbcdecin.cz/images/sponzor_dc_denik.jpg

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS6Y74JL0pbgaIFyJvfAU-TJP6qK67XVP2XYBclfRdd51BvhGPP

https://gidnes.cz/o/predplatne/5plus2/5plus2-logo.png

Oficiální stránky zámku Děčín: https://www.zamekdecin.cz/web_cz/

https://www.skolatance.cz/seminare/decin/img/logo.jpg

Státní zámek Benešov nad Ploučnicí: https://www.zamek-benesov.cz/

 

Stránky Oblastního musea v Děčíně: https://www.muzeumdc.cz/

 

Státní oblastní archiv - pobočka Děčín: https://www.soalitomerice.cz/content/pobocka-decin

Děčínsko-Podmokelská vlastivědná společnost: https://www.idzka.cz/

 

Vyplatí se občas navštívit i Bar Bodenbach na Teplické v Podmoklech, zde se konají zajímavé přednášky na různá témata (od komiksu, kulturu, antropologii, vaření a samozřejmě i po historii konče).

 

Projekt Děčíňák - "informuje o osudech obyvatelů Děčína na reprezentazivním vzorku lidských příběhů. Postupně doplňujeme příběhy lidí, kteří do města přišli odjinud, rodáků města, kteří z něj odešli nebo museli odejít, příběhy obyvatel ze starší historie a úspěchy Děčíňáků současnosti." https://www.decinak.cz/cs

 

Fotohistorie. Historické fotografie: "Web obsahuje obrázky, fotografie a pohlednice ukazující jak se v průběhu času měnily města, obce a různé stavby v nich či v širé krajině. Umožňuje tak nahlédnout do minulosti některým ještě známé, mladším však už neznámé." Nemusíme dodávat, že zde čtenář najde i lokalitu Děčínskou: https://www.fotohistorie.cz/Ustecky/Decin/Default.aspx

Děčín včera, dnes a zítra: Galerie uživatele tomidoli na rajče.net. Zde se nachází věru poznamenání hodných fotografií. Komparací si čtenář uvědomí, jak se Děčín jako město vyvíjel a měnil v průběhu let: https://tomidoli.rajce.idnes.cz/Decin_-_vcera,_dnes_a_zitra

Album starých pohlednic Děčína: Winston80 ve svém albu na rajče.net uveřejnil řadu zajímavých pohlednic: https://winston80.rajce.idnes.cz/Album_starych_pohlednic_Decina/

Přehled srovnávacích fotek: Na této stránce jsou srovnávací fotografie nejen míst a ulic v Děčíně a Podmoklí. Dostupné na : https://srovnavacifotky.blogspot.cz/2014/04/decin-1-ustecky-kraj.html

Historie Děčína ve fotografiích: Jedná se o komunitu na Facebooku. Není nutné dát "líbí se mi" pro prohlížení. Zde jest opravdu spousta vizuélního materiálu: https://www.facebook.com/pages/Historie-Děčína-ve-fotografiích/125387214183161

Böhmen-Mähren-Schlesien: stránka, kde jsou historické fotky pohraničí: https://www.facebook.com/groups/184920444970185/

Děčín Okolí: opět facebooková stránka. V rámci alb má k dispozici mnoha zajímavých obrázků: https://www.facebook.com/decin.okoli/photos_albums

Procházky historií v českém Krušnohoří: Pozoruhodné obrázky a povídání o Děčíně a Podmoklech, ale i dalším na https://www.boehmisches-erzgebirge.cz/cz/index.html

Benešov nad Ploučnicí rodiny Šeflovi: https://bensen.webnode.cz/o-nas/

Děčín e.stránky: Zde je k dispozici přepis Děčínských zastavení H. Slavíčkové a scanů knihy P. Jozy Pohledy do historie. Děčín - Podmokly a okolí: https://www.decin.estranky.cz/

Děčínské pověsti Lucky Hrdličkové: https://www.decinskopovesti.donquidesigns.com/

Heimatverband Tetschen-Bodenbach: https://www.heimatverband-tetschen.de/

 

Architektura Severu Čech - Děčín: https://www.decin-tetschen.net/studie

Slavné vily. Ústecký kraj: https://www.slavnevily.cz/vily/ustecky

Vyhnání Čechů z pohraničí 1938: vzpomínky na odsun Čechů v době Mnichova: https://www.ceskenarodnilisty.cz/clanky/Vyhnani_4.htm

Historie Gymnásia v Děčíně - https://www.gymnaziumdc.cz/info/history/1

 

Děčínsko 1925-1933 (video): https://www.youtube.com/watch?v=dhQDByUeOtQ

Tyršův most Děčín (video): https://www.youtube.com/watch?v=cx0qsrDlBxc

série R1 Lyra Děčínský výletník (videa): https://www.youtube.com/watch?v=oN1_fkNTYB8

Obsazení Děčína 1938 (video): https://www.youtube.com/watch?v=ZPKVwKt5CKg

1. máj 1959 (video) https://www.youtube.com/watch?v=ls5JXpVmTP0

Rodinka na výletě (první minuta). Filmarchiv (video) https://www.archiv-akh.de/filme?utf-8=%E2%9C%93&q=tetschen#1