Srpen 1968 v Děčíně (fotohistorie)

26.06.2014 16:33

"Slzy. Vztek. Odpor. Mnohdy i nenávist. 
V noci z 20. na 21. srpna 1968 se většině lidí v tehdejším Československu obrátil život naruby. Do republiky totiž vstoupila okupační vojska pěti armád Varšavské smlouvy, v čele se sovětskou Rudou armádou."


"Když do Československa 
v noci na  21. srpna 1968 přijely okupační tanky, lidé často vůbec netušili, co se děje: „Ráno jsme vstali a jeli jsme do Děčína na motorce do práce. Po cestě stála řada tanků a aut, nedalo se téměř projet. Bylo nám divné, co se stalo. Nešlo ani rádio," vzpomíná Helena Marková z Malé Veleně."

 

"První vojáci armád Varšavské smlouvy přitom vstoupili na Děčínsko již před půlnocí 20. srpna. Kolem deváté večer se podivně zklidnil provoz na hraničním přechodu ve Hřensku. O dvě a půl hodiny později se již na Děčín valily tanky a obrněné transportéry...Do Děčína dorazili okupanti přibližně jednu hodinu po půlnoci. Na Okresní výbor KSČ dorazil major Golubkin, který se představil jako velitel města...Během dne také přestaly fungovat dálkové telefony, nad Děčínskem létala letadla 
a vrtulníky. V tu dobu vstupují další vojska na Děčínsko přes Jiříkov, Lobendavu a Sněžník. Ráno je již město plné okupantů."


"„Cedule byly strhané, bloudili tady Němci s trabanty, nevěděli, kudy jet. Ukazoval jsem jim cestu na Varnsdorf, Hřensko bylo přecpané," vzpomíná Břetislav Marek...Dopoledne 21. srpna proletěly nad Děčínem vrtulníky shazující propagandistické letáky. Sovětští vojáci na oplátku dostávali letáky psané v ruštině vysvětlující situaci v Československu...Během dne se po Děčíně začaly objevovat nápisy odsuzující okupaci. Řada v nich v ruštině. "

Text převzat z článku od Luděk Stínil-Alexandr Vanžura, 45 let od okupace: Táhněte domů, křičeli lidé na vojáky, IN: Děčínský deník (online). Dostupné z www: https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/45-let-od-okupace-tahnete-domu-kriceli-lide-na-vojaky-20130820.html (cit. 26-6-2014)

Fotografie od Vilibald Liebscher, Archiv SOkA Děčín; facebooková skupina Historie Děčína ve fotografiích.