Stará říkadla

17.06.2013 01:01

"Umí historii, věřte mně, střední sice jenom prostředně, starou zato však již zapomněl, škoda jen, že k nové nedošel."

- KVALIFIKACÍ X., PROFESORA HISTORIE, otištěn v Š. 1849, č.6; kvalifikací - kvalifikace, způsobilost; historie stará, střední, nová - dějiny starého, středního, nového věku.

 

"Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku, ať nám Bůh dá, co dal tobě, by náš jazyk nezhnil v hrobě!"

-ČESKÁ MODLITBA, otištěna v ČV 1846, č.I. Epigram se opakuje též v posledním odstavci "První jenerální schůzky Českého národního museum 1847".