Čokoládovny v Děčíně (foto)

15.05.2014 14:19

"V roce 1893...založili filiálku majitelé drážďanské továrny na cukrovinky Hartwig & Vogel...(v Děčíně a) vybrali pro ni logo s bohyní lovu. Sami užívali tradiční značku v podobě Viléma Tella a vyráběli cukrovinky už od roku 1870...Původní značka, na které bohyně lovu stojí a drží za parůžek srnce, se zpočátku používala jen pro některé čokolády. Postupně však ovládla celý bohatý sortiment od bonboniér až po kakao...Za první republiky byla značka Diana světoznámě proslulá a většina produkce se vyvážela. V posledních letech druhé světové války se výroba čokolád v Děčíně kvůli nedostatku surovin zastavila. Po osvobození stát továrnu znárodnil a přejmenoval na Severočeské čokoládovny..." podává Martin KRSEK v relaci Diana v sérii Nejslavnější značky Ústeckého kraje, ČRO-Sever, 15. října  2010 (cit. 15.5. 2014). Dostupné na https://www.rozhlas.cz/sever/severoceskeznacky/_zprava/diana--858734.

 

Obr.: digitání archiv autora

 

Obr.: Červená karkulka, Dostupné: https://www.chocolatewrappers.info/Csr/Diana/dicer.jpg (cit. 24-9-2013).

https://www.chocolatewrappers.info/Csr/Diana/dicer.jpg

 

"V padesátých letech se děčínská čokoládovna označovala za jeden z největších a nejlépe vybavených podniků tohoto druhu v tuzemsku i v celé Evropě. Později se z Diany stal odštěpný závod všeobjímajícího národního podniku Čokoládovny. V šedesátých letech dostalo tradiční logo novou tvář. Původní secesní Dianu nahradila v moderním designu vyvedená bohyně lovu v běhu, s nataženým lukem a běžící srnou. Podnik vyvážel nejen do socialistických států, ale i do Velké Británie, do Iráku či Íránu." podává Martin KRSEK v relaci Diana v sérii Nejslavnější značky Ústeckého kraje, ČRO-Sever, 15. října  2010 (cit. 15.5. 2014). Dostupné na https://www.rozhlas.cz/sever/severoceskeznacky/_zprava/diana--858734.

 

Obr.: Oříšková tyčinka, Dostupné z: https://www.chocolatewrappers.info/Csr/Diana/diorec.jpg (cit. 24-9-2013).

https://www.chocolatewrappers.info/Csr/Diana/diorec.jpg

 

"V Severočeských čokoládovnách v Děčíně pracují především ženy. Sladkým výrobkům je tu věnována největší pozornost. Zejména teď v předvánoční době mají všichni napilno. Ovšem vydatněji pomáhají stroje. Výroba v hygienicky čistém prostředí je dokonale zmechanizována. Téměř na všech pracovištích najdeme vzorný pracovní kolektiv žen. Kolem stroje, který čokoládovou polevou zvyšuje lahodnou chuť celé řady výrobků, je ovzduší prostřeno příjemnou vůní. Nejmodernější stroj na výrobu čokolády kontroluje rozsvěcováním všechny výrobky. Tento stroj vyrobí a zabalí stovky balíčků čokolády denně. Všechna oddělení závodu pracují nyní hlavně na výrobě cukrovinek pro vánoční kolekce. Až budete strojit vánoční stromek a ochutnávat sladké dobroty, vzpomeňte na práci zaměstantců Severočeských čokoládoven v Děčíně, kteří se snaží vyrábět stále lépe a lépe." přepis reportáže Čokoládovny v Děčíně, IN: Československý filmový týdeník 48/1953 (ČT 27/11/2003).

 

Následují slet obr. výroby čokolády v Děčíně pochází z krátkého filmu Československého filmového týdeníku:

Odkaz na celé video: Čokoládovny v Děčíně Československý filmový týdeník 48/1953

https://www.euscreen.eu/play.jsp?id=EUS_5B4CAD7065C04AE0B378F2929ED6D03A (cit. 15-5-2014).

 

"Výroba v Děčíně pokračovala i po roce 1989, kdy do podniku Čokoládovny vstoupil strategický partner – švýcarský čokoládový gigant Nestlé. Ovšem v jeho podnikatelských plánech už Diana neměla budoucnost. Když nový majitel podnik uzavřel, byl obviňován, že zlikvidoval Dianu, aby získal její trh. Značka bohyně lovu z pultů sladkostí nenávratně zmizela. „V rámci podniku Čokoládovny existovalo 15 značek a my jsme se museli rozhodnout, kterou zvolíme za centrální pro celou republiku. Vyhrál to Orion. To byla vždy tradiční česká značka čokolády. Chápu, že z regionálního pohledu byla Diana také pojem, ale Orion byl prostě známější, a to platilo už za první republiky,“ komentoval radikální rozhodnutí tiskový mluvčí firmy Nestlé Martin Walter." vysvětluje Martin KRSEK v relaci Diana v sérii Nejslavnější značky Ústeckého kraje, ČRO-Sever, 15. října  2010 (cit. 15.5. 2014). Dostupné na https://www.rozhlas.cz/sever/severoceskeznacky/_zprava/diana--858734.

 

Obr.: Čokoláda Diana, Dostupné z: https://www.chocolatewrappers.info/Csr/Diana/cz50diana.jpg (cit. 24-9-2013).

https://www.chocolatewrappers.info/Csr/Diana/cz50diana.jpg

 

Z diskusí na problematiku Diany:

 

"dobrý den všem, kdo jste znal výrobky čokoládovny Diana, která měla tradici od roku 1860 jistě mi dáte za pravdu, že ostatní čokolády, které jsou u nás vyráběny už nesahají těm to výrobkům ani po kotníky. Škoda, že byla zrušena. Neměla nedostatek odbytu. Naopak. Vyráběla i bonbony pro anglickou královnu. Ovšem převzít její trhy a zrušit ji byl záměr konkurenčních čokoládoven. Tak to u n ás chodí. Sláva patří zaniklé Dianě.!!!"

 

"Diana Děčín - čokoládovna, která pracovala do poslední chvíle na 3 směny a 80 % produkce vyvážela - a ne na východ. Nestlé to vyřešil - koupil a zavřel. Jak se to projevilo na trhu? Čokoládové penízky, které se tam vyráběly stály asi 40 % ceny současných penízků - čirou náhodou od Nestlého."

 

"Čokoládovna Diana Děčín. Nejlepší česká čokoládovna, která 70% své produkce vyvážela. Bohužel se stala trnem v oku čokoládovně Orion potažmo Nestlé. Moje sestra v té čokoládovně dělala. Celou dobu jeli jen na dvě směny. V době, kdy bylo oznámeno, že Diana končí, musela jet půl roku na 3 provozy, aby stihla alespoň nasmlouvané zakázky. Chce mi tu někdo říci, že nebyla schopná konkurence? Je to výsměch."

 

"První co nová česká elita udělala v Děčíně po revoluci bylo, že prodali čokoládovnu Dianu Nestlé, která ji okamžitě zavřela jako nebezpečnou konkurenci. Velikánská fungující fabrika, zaměstnávající stovky, či spíš tisíce lidí, s mnoha příležitostmi k brigádám, byla zlikvidovaná bez mrknutí oka, hlavně aby tu zavládly tržní mechanismy - které jak vidno, nakonec vyúsťují v ekonomické molochy, které postupně ničí malé producenty a ovládají trh."

 

Obr.: Reklama čokoládovny Diana, IN: Lidové noviny z 11.12. 1930, s.13.

 

Zajímavé odkazy na www:

 

Czechoslovakian chocolate wrappers Diana

https://www.chocolatewrappers.info/Csr/Diana/diana1.htm

https://www.chocolatewrappers.info/Csr/Diana/diana3.htm

 

Čokoláda na obrazech

https://www.cokomuzeum.cz/zajimavosti/cokolada-na-obrazech

https://www.cokomuzeum.cz/cokolada-v-ceskych-zemich/cokolada-v-cechach

 

Historie čokolády v Čechách

https://www.coopclub.cz/historie-cokolady-v-cechach-2/21720

https://www.xococlub.cz/blog/2-cokoladova-akademie/26-historie-cokolady--v-ceskych-zemich/

https://socikstylearchiv.blogspot.cz/2011/10/ceskoslovenske-cukrovinky.html

https://www.regionalni-znacky.cz/ceskosaske-svycarsko/cs/certifikovane-produkty/detail/679/cokolady-z-ceskeho-svycarska

https://www.geocaching.com/geocache/GC3AAP0_diana?guid=b87dfe47-b7f5-4ff0-88f9-a1a805f1144a

 

Poznámka: Obaly čokolád jsou dostupné online na Czechoslovakian chocolate wrappers Diana (viz. odkazy výše)