Z domova

Závodění žen v 18. století ve Vratislavy

15.10.2014 11:13
"Vratislavské ženy mívaly zvláštní žertovnou zábavu, vylíčenou od Dan. Gomolcky v německé knize nazývanou "Peltz-laufen". Bývala pořádána při slavnostech střeleckých. Obyčejně 9 nebo 10 žen účastnilo se běhu o závod. Cílem byla tyč, upravená nahoře na způsob kříže. Uprostřed byl ženský kožich,...

„Best beer ever? From Aussig of course!“

15.10.2014 11:06
Pivo z Ústí nad Labem   Listopad v Ústí nad Labem roku 1894 byl pro dějiny českého piva velmi zásadním. Proč? Definitivně zanikl starý pivovar a ve Velkém Březně se výroba piva rozjela ve velkém. Měšťanští pivovářečníci se v Krásném Březně taky činili! Pivo z Ústí se díky...

Říjen roku 1933 v Ústí nad Labem

15.10.2014 11:01
Ačkoli by to mohlo mnohé z Vás překvapit, město Ústí nad Labem vzkvétalo i na počátku 30. let 20. století. Či lépe řečeno, rozvíjelo se. Pomalu, ale jistě. Kulturně, ekonomicky i urbanisticky. A to i přes to, že právě v této době v První republice vrcholila Velká hospodářská krize!...

Nápisy vojáků na vagonech v čase Velké války

29.09.2014 16:39
"Za světové války neměli vždy vojáci na rýchlo odjíždějící tužku a papír. Ku projevům duševní nálady užívali černých stěn železničních vozů. Jest zajímavo, že zapisování těchto nápadů dalo se jen v prvých měsících válečných, kdy horečka, a psychosa válečná mocně zachvívala zmítaným nitrem...Vysoko...

Hanlivá přijmení česká

25.08.2014 16:45
"Některá přijmení jsou metaforou, často značně expresivní...V běžném styku...ztrácí přijmení pro nás svůj původní význam a vnímáme je jen jako označení konkrétního nositele...Vyjímku tvoří přijmení utvořená ze slov, která se vztahují k oblasti sexu a vyměšování (1450 Procopia Pizda dicto;...

Putování českého pána Lva z Rožmitála

03.07.2014 17:56
"Tu (v Norimberku) zdrželi jsme se na dva dni a viděli tyto svaté ostatky: jesle, do nichž prý Matka Boží položila dítko Ježíše, pak loket sv. Anny a zub sv. Jana Křtitele, kousek dřeva sv. kříže, na němž Kristus byl ukřižován, a hřeb, jimž pravá ruka Jeho byla na kříž přibita. Okázali nám meč sv....

Zábava u Franty Pepy Jedničky

15.05.2014 17:49
"Je možno občas čísti v novinách, že panovník (František Josef I.) byl velmi nedůtklivý, neobjevil-li se někdo před ním ve fraku, ale to vůbec není pravda. Ministři zajisté přicházeli ve fracích, osobní lékař, dvorní rada Kerzl, přicházel k ranní vizitě vždy jen v žaketu nebo vycházkovém kabátě, ve...

Josef Pekař v českém dějepisectví po roce 1948

03.04.2014 14:20
"Lze říci, že Pekařova historie je největším zdrojem zpátečnických názorů v našem dějepisectví, takže vliv tohoto reakčního dějepisectví se již dnes běžně nazývá "pekařovštinou"...Pekař podceňoval literární dílo Aloise Jiráska, které mělo největší zásluhu o šíření poznání našich pokrokových tradic...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>