Život a mravy Hunů

17.06.2013 00:59

"Hneď v prvých dňoch po narodení zarezávajú železom dojčatám hlboko do tváre, aby se tak po čase oslabil zvraštenými jazvami bujný rast chlpov. Preto starnú Huni bez fúzov a akéhokoľvek pôvabu a podobajú se kastrátom. Všetci však majú zavalité a pevné končatiny a sú neprirodzene škaredí a zhrbení, preto ich pokladáš skôr za dvojnohé zvery alebo ohavy...Bez domova a zákona či trvalých zvykov podobajú sa ľuďom na útěku. Túlajú sa so svojimi kočmi, v ktorých i bývajú. V nich im manželky tkajú škaredé odevy, súložia s nimi, rodia a dojčia deti až do puberty." - Ammianus Marcellinus, Život a mravy Hunov IN: Res gestae (poslední 31 kniha), období let 375-378. Dostupné v Miroslav DANIŠ, Východná Európa v stredoveku, Prešov 2010, s. 18.