Zavírání pijavek do sudu!

11.12.2013 23:05

"Zajímavá malba nástěnná z 2. poloviny věku XVI. na severní zdi větší síně zámku ve Dvoře Králové u Berouna jest jistě málokomu známa...Vyobrazení toto není karikatura, ale zajímavý a vzácný doklad starodávného trestání...Praví doznání vězněného, že jest »maditel« — opilec z Bystřice (madidus = opilý, madere == opilý býti; není to tedy příjmení) a přišel do sudu, nevěda, jak. Tomu rádi věříme; byl zajisté zpit do němoty, když ho tam vsadili...Opilci bývali ve středověku trestáni zavřením sudu na tělo. Sud rozkládací ve směru kolmém dal se rozevříti a zavříti...sudy trestní bývaly i železné a že v nich věznívali i pány urozené, byť i nebyli pijani...(Daniel Adam z Veleslavína píše, že takto byl vsazen do sudu Jindřich V., kníže Vratislavský. Železný sud) v němž ani seděti ani ležeti volně nemohl, a toliko dvě díry měl, jednou aby dýchati a pokrm bráti, druhou aby z sebe nečistotu kliditi mohl. V tom tak těsném vězení držán byl za půl léta, až se mu v plecích a v stehnách červi zrodili. Potom se třidcíti tisíci hřiven a dědičným postoupením některých krajů, zámku a měst vyplatil. Nic méně předešlého zdraví až do smrti zase nabýti nemohl." - Více Jan Soukup, Trestání opilců zavřeným sudem, in: Český lid XXII., Praha 1912, s. 17-19.

 

https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid22/nahledy/0011-0021-1.jpg

Obr.: Opilec v sudu. Dostupné online: https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid22/nahledy/0011-0021-1.jpg (cit. 11-12-2013)