Závodění žen v 18. století ve Vratislavy

15.10.2014 11:13

"Vratislavské ženy mívaly zvláštní žertovnou zábavu, vylíčenou od Dan. Gomolcky v německé knize nazývanou "Peltz-laufen". Bývala pořádána při slavnostech střeleckých. Obyčejně 9 nebo 10 žen účastnilo se běhu o závod. Cílem byla tyč, upravená nahoře na způsob kříže. Uprostřed byl ženský kožich, nahoře čepice, po straně střevíce a punčochy, rukávník a »brumajzl« (drnkačka). Ženy vybrané se rozběhnou, o překot spěchají k cíli, šašek s plácačkou tropí při běhu žertíky, za jásotu a smíchu diváků. Po závodu rozdělují se ceny: První u tyče — dostane kožich, druhá — čepici, třetí — rukávník, čtvrtá — střevíce, pátá — punčochy a šestá, poslední — »brumajzl«, drnkačku!" Viz. Čeněk Zíbrt, Závody v běhu žen vratislavských, IN: Český lid XIII., Praha 1904, s. 273.

 

https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid13/kvalitni/0141-0281-1.jpg

obr.: rytina z roku 1735 (Dostupný online na https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid13/index.htm)