Zákaz českých koláčů!

27.08.2013 11:28

"Čeští exulanti zápasili v 17. stol. s neočekávanými překážkami, chtě-li-li v cizině provozovati řemeslo. Německé cechy se postavily na odpor proti domnělým i skutečným vetřelcům a žádaly na nich na základě svých cechovních řádů, aby se podrobili zavedenému pořádku, t. j. aby zhotovili mistrovský kus, vypravili mistrovskou hostinu, a zaplatili do cechu mistrovský poplatek, chtějí-li býti do cechu přijati. Tomu exulanti odpírali...K 17. srpnu 1640 jest zaznamenán (v saském Freiberce) připiš cechu pekařského městské radě, v němž si pekaři stěžují na české ženy, že pekou rozličné druhy koláčů, které jsou proti pořádku. Městská rada se usnesla, že má býti Čechům zakázáno péci koláče s tvarohem...Zdá se, že koláče s tvarohem šly příliš na odbyt." Více v Josef Volf, Pekaři ve Freiberce r. 1640 proti českým koláčům., IN: Český lid XXI, Praha 1912.