Zábava u Franty Pepy Jedničky

15.05.2014 17:49

"Je možno občas čísti v novinách, že panovník (František Josef I.) byl velmi nedůtklivý, neobjevil-li se někdo před ním ve fraku, ale to vůbec není pravda. Ministři zajisté přicházeli ve fracích, osobní lékař, dvorní rada Kerzl, přicházel k ranní vizitě vždy jen v žaketu nebo vycházkovém kabátě, ve vyjímečných případech v uniformě, a proslýchalo se, že frak vůbec nemá. Já pak jsem směl, povolal-li mne císař v noci, vstoupiti do ložnice císařovi v nejhlubším negližé, oblečen jen do kalhot, se sakem přehozeným přes ramena a v trepkách. Noční služby nebylo a patřilo dokonce k zábavě dvorních úředníků objevovati se před panovníkem v nejprimitivnější toaletě, nechal-li je zavolat časně ráno. Bylo známo, že císař si na ranní hodiny potrpí a leckdo ze žertu se snažil císařův rozkaz "ať přijde rychle tak, jak je!" splnit pokud možno doslova. Tak seo občas stávalo, že sekční radové a dvorní sekretáři vojenské a kabinetní kanceláře hlásili se u Jeho Veličenstva ráno jen v noční košili s přehozeným pláštěm, nebo, byli-li se svou toaletou poněkud dále, alespoň s vlající kravatou." Milan Hodík, Paměti komorníka císaře Františka Josefa I., Praha 1970, s. 17.