Vzkazky o divých ženštinách na Moravě

05.12.2013 18:35

"Ve skalách těch (zovaných Skalka, Zadní a Přední skála, které bychom našli na západní Moravě) měly svá obydlí divé ženy; v blízkém lese „Stránka" nazvaném za noci se scházívaly, provozujíce tu své tance; podařilo-li se jim chytiti mužského, jenž sem v tu dobu zabloudil, tancovaly s ním obyčejně tak dlouho, až ho strhaly...Na krajním poli vázali kdysi, ve žních žito. (Vypravuje se, že jakási) hospodyně sama pohrabovala za vazači po poli roztroušené klásky a tu pojednou ucítila vůni čerstvě pečeného chleba, i zachtělo se jí ho. V tom přiběhla k ní od skály divá žena a podávala jí hodný krajíc měkkého a ještě teplého chleba, pravíc při tom: »Vím, že se ti chleba chce, tu ti ho nesu; ale pamatuj taky na nás, považ jen, co nám to dá práce, než si naň po klásku nasbíráme." A odešla...A když se přišli po chvíli podívat, byly všecky klásky po poli sebrány. To si sebraly ty divé ženy. Jindy na blízkém poli pracovala žena samotna a měla s sebou malé dítě, jež kojila. Když spalo, položila je pod mez a pracovala...,se nedívala, přišla divá žena ze skály, vzala spící dítě a dala na jeho místo dítě své. Když matka po chvíli brala dítě, poznala, že to není dítko její, a hned si pomyslila, kdo jí dítě vyměnil...U Bezděkova na Telecku jest les „Vrch", kdež se zdržovaly také divé ženy; vchod do svých obydlí si otvíraly proutkem, jímž šlehly po zemi, a země se otevřela...Na poli u Vrchu oral pacholek a cítil vůni po čerstvých koláčích; za chvíli přišla divá žena a donesla mu pěknou buchtu, přikazujíc mu, aby nikomu nedával." Více František Šilhavý, O divech ženách., IN: Český lid VIII., Praha 1899, 368-369.