Vpád mořských národů

12.12.2013 21:40

"Jedna z významných kultúr, ktorá možno mala najviac dočinenia s ťažením morských národov a neskôr aj s jeho dôsledkami, bola mykénska kultúra...V priebehu 13. storočia pred n. l. dosiahla svoj vrchol...Predpokladá sa, že obyvateľstvo mimo bohatých palácov achájskych vládcov povstalo proti svojim panovníkom. Rovnako tiež mohlo dôjsť k vojenským zrážkam medzi jednotlivými mestskými štátmi. Z týchto zistení vyplýva, že mykénska kultúra sa počas príchodu morských národov zmietala vo vnútorných problémoch..Štátny útvar indoeurópskych Chetitov vznikol v 17. storočí pred n. l. Na začiatku 13. storočia dosiahol svoj mocenský vrchol...Počas vlády posledného panovníka Šppiluliuma II. na konci 13. storočia pred n. l. viedli Chetiti námorné bitky v blízkosti Alašija, dnešný Cyprus, odkiaľ prenikal výraznejší vojenský tlak. Napriek tomu spočiatku vôbec neočakávali, že onedlho dôjde ku kataklizme ich ríše, pričom o udalostiach ústiacich do nej a počas nej máme len útržkovité informácie. Štát na Níle pred ťažením morských národov nedosiahol tú mocenskú prestíž ako za Ramessa II...(Ale je pravda, že) Egypťania...sa dostali v 16. storočí až do Palestíny, ktorú dobili a podrobili...Egyptská nadvláda tu trvala až do konca 13. storočia, keď prebiehali veľké migračné posuny v súvislosti so sťahovaním národov – vpádom morských národov...

 

https://oko.yin.cz/31/morske-narody/morske-narody.jpg

Obr.: vpád mořských národů. Dostupné z www: https://oko.yin.cz/31/morske-narody/morske-narody.jpg (cit. 12-12-2013).

 

V období pred a okolo roku 1200 pred n. l. sa niektoré etniká kultúr z Karpatskej kotliny a z územia bývalej Juhoslávie, Rumunska, Bulharska presunuli na juh a začali veľké sťahovanie národov doby bronzovej...Niektorí historici a archeológovia oprávnene predpokladajú, že časť achájskych Grékov sa pridalo k ťaženiu morských národov ďalej na juh. Vyústením veľkého sťahovania v dobe bronzovej, čiže v jeho závere, bol v egejskej oblasti príchod najmladších gréckych kmeňov Dórov...Po nájazde barbarov zo severu zaniká jeden z najmocnejších indoeurópskych štátnych útvarov staroveku – Chetitská ríša...Pôvodcom možno boli indoeurópski Frýgovia, ktorí boli súčasťou morských národov a okolo roku 1200 pred n. l. sa presunuli z Balkánu do strednej malej Ázie. Počas týchto ničivých nájazdov padli aj mestá v Malej Ázii Mersin a Tarsos a mesto na blízkom východe Ugaritu, ktoré bolo pod správou Chetitskej ríše...Predvoj morských národov, ktoré podľa dochovanej správy tvorili Šardanovia, Akavašovia, Šeklešovia, Lukkovia a Turšovia, sa spája s Líbijcami a napádajú Egypt...vpád do Egypta bol súčasťou vtedajšieho veľkého sťahovania národov, ktoré sa pravdepodobne začalo aj v stredoeurópskom priestore. Mnohé národy v egejskom a maloázijskom priestore sa na ňom výrazne podieľali, pričom spolu s inými napadli aj Egypt...Špekulatívne je uvažovanie, že od morských národov sa odvodzuje pôvod Etruskov na Apeninskom polostrove." - Více Drahoslav Hulínek, Vpád morských národov (online). Dostupné na www: https://www.historickarevue.com/archiv_vpad_morskych.html (cit. 12-12-2013).