Velká a Malá Morava

17.06.2013 00:49

Teze o Velké a Malé Moravě od historika Petera Püspöki Nagyho je velmi zajímavá. Tento víceméně rozděluje říši na severní a jižní část. S tím, že jih byl hlavním epicentrem dění a politiky. Nikolivěk oblasti na severu! Naše "Velká Morava" je nazývána proto Malou Moravou! Díky archeologickým nálezům můžeme dokumentovat to, že oblast dnešní Moravy a Slovenska byla velmi osídlena. Čechy nikolivěk. V Malé Moravě docházelo více k pohřbům s koněm(?) - tedy k pohřbívání na avarský (kočovný) způsob. V pramenech se o Velké Moravě na jihu hovoří totiž i jako o Sclavonii - tojest Slavonii, historickém regionu na východě Chorvatska.

A opravdu, uvědomme si, že Velká a Malá Morava jsou pouho pouhé technické názvy z De administrando imperio; nebyl to název užívaný v praxi! Označení tohoto celku je čistě pracovní. Velká se rovná blízká, Malá je pak vzdálená! Ale je pravdou, že i geograf Bavorský pro obyvatelstvo v této oblasti (viz. mapa), tedy Moravany, užívá rozdílná označení - Marharii (velkomoravany) a Marehanii (malomoravany). Sever a Jih Moravy byl proto brán rozdílně. Nicméně Velikost naší Velké Moravy budiž po právu zpochybněna!

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Great_Moravia_Puspoki%27s_Theory.jpg/755px-Great_Moravia_Puspoki%27s_Theory.jpg

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b1/Great_Moravia_Puspoki%27s_Theory.jpg/755px-Great_Moravia_Puspoki%27s_Theory.jpg)