Umělecký průmysl ve službách pověry

01.04.2014 08:02

"Pověra byla vždy věrnou družkou lidstva...Již v mlhavém pravěku naučila pověra používati podivných výkonů a přiměla ku výrobě různých předmětů, jimiž domněle bylo možná přivábiti štěstí v některém podniku, udržeti vytoužené blaho, zabrániti nemoci, zlému kouzlu neb poranění v boji. Jsou to amulety a talismany. Bronzové amulety kančíků a hliněná raehlátka (chrastítka) pro děti z předhistorických hradišť, hrobů a kolových staveb poukazují, že hrnčířství a kovolitectví záhy použilo pověry ve svůj prospěch. Raehlátka, podnes oblíbené hračky nejmenších, měla prý odvěký účel odháněti rachotem zlé mocnosti, můry a morousy, od děcka...Taktéž nynější přívěskové figurky kančíků upomínají na doby, kdy kanci volně ještě pobíhali pralesy evropskými, budíce obdiv bujností a zuřivou odhodlaností, s jakou pouštěli se v boj s pronásledujícím člověkem...Uměleckým průmyslem rozšiřováno jest též množství předmětů, jež mají za podklad staré pověry a pověsti. U nás je rozšiřují módou. Moderní zlatnické umění přizpůsobilo se v nemalé míře vkusu pověrečných požadavků. Přesvědčí Vás o tom již výkladní skříně většího zlatnického obchodu s množstvím vystavených zlatých, stříbrných, emailem, granáty neb jinými drahokamy vyzdobených jehlic, broží, přívěsků k náramkům, řetízkům a pod. skvostů, představujících vlastně staré pověrečné amulety, talismany...I k léčení používá lid zlatnických výrobků. Červené korále podle středověké již pověry chrání prý dítko před nemocí, hlavně uhranutím; když zbělí svazek korálů, vytahují nemoc z těla...Uhranutí mají zabrániti i malé růžky korálové. Pohlížením do zlatého kalicha neb nošením zlatého kruhu ha krku léčí lid žloutenku...V hrnčírnách Zbraslavského okresu ode dávna jsou vyráběny hliněné pokladničky v podobě vykrmeného vepře neb známá z vánočních trhů »zlatá prasátka«." - Podává V(?). Hrabě, Umělecký průmysl ve službách pověry., IN: Český lid XXIII, Praha 1914, s. 88-91.