Tvrdá palice česká

07.04.2014 22:42

"Říkává se již v přísloví „tvrdá palice česká" a vypravují se rozličné historky o neústupnosti a tvrdohlavosti lidu našeho, jak se chová někdy soused k sousedovi, ba i dítě k rodičům. Zajímavý doklad historický o skutečné tvrdosti lebky podávají dvě položky v účtech z r. 1551 (v archivu místodržitelském), podle nichž sedlák hlavou rozbil pro podívanou dvéře a dva sedláci rovněž pro podívanou hlavami se potýkali a vědra o hlavy si přetloukli" podává K. Köpl v Tvrdé lebky., IN: Český lid IV, Praha 1895, s. 342.