Středověké kovohutě utvořily dnešní klima

05.09.2013 07:51

"Znečištění atmosféry těžkými kovy má v Evropě dlouhou historii, a protože se tyto kovy hromadí v životním prostředí, můžeme podle jistých metod vyvodit, jak moc se znečištění v minulosti vyvíjelo. Analýza koncentrovaného olova a stabilních izotopů olova ve čtyřech velkých jezerech ve Švédsku nám dává údaje o znečištění takřka 3000 let nazpět. Jasně lze tak vysledovat nárůst znečištění v době řecké a římské. Mezi lety 400 až 900 AD je vidět znatelný útlum výroby a zpracování kovů. Od roku 900 je zaznamenán opětovně velký růst. Avšak trvalý narůst atmosférického spadu znečištěným olovem je zaznamenán v severní Evropě v době 1200-1550 AD. Tento čas byl vrcholem znečištění ovzduší olovem, ne doba nynější, ni doba průmyslové revoluce, jak by se mohlo na první pohled jevit. Klima se od té doby znatelně neměnilo; v ten čas se utvořilo současné klima." Zdroj: RANNVALL- BINDLER- RENBERG, The Medieval Metal Industry Was the Cradle of Modern Large-Scale Atmospheric Lead Pollution in Northern Europe, IN: https://www.medievalists.net/2013/09/04/the-medieval-metal-industry-was-the-cradle-of-modern-large-scale-atmospheric-lead-pollution-in-northern-europe/ (cit. 5-9-2013).