Středověká karikatura: Blb pták.

09.01.2014 10:47

"Blb Pták: kresba mistra Sobola r. 1542...Jde tu patrně o škádlivou zábavu, kterou nyní po letech nesnadno bychom rozluštili, čeho asi se týkala v tehdejším družstvu přátel, jimž tato nelichotivá kresba s tendencí jistě netajenou byla »za dar« trochu neobvyklý věnována. Byla tu snad zobrazena určitě postava něčí (obličej). Dvě ošklivé hlavy šeredných stvůr, s vyceněnými zuby, s jakousi hrozivou, podrážděnou vzteklostí se šklebící, dodávají karikatuře zvláštního rázu...ve výtisku »Zřízení zemská«, vyd. v Starém Městě Pražském r. 1534 (sign. univ. bibl. pražské, 54. C. 38) se setkáváme tak s podivnou kresbou, na kterou upozornil nás Václav Tille. Na zadním přídeští totiž vlepeno podivné vyobrazení s nápisem: »Blb Pták od kněze a mistra Sobola, na ten čas kaplana u Matky Boží před Týnem na žádost přátel jeho vymalovaný a týmž přáteluom za dar poslaný anno 1542.«...Pokud se týče slova a jeho významu, ztotožňuje Daniel Adam z Veleslavína ve svém slovníku Nomenclator quadrilinguis (sloupec 61) název Blb, jehož tu mistr »Sobol« užil, s celou řadou nehezkých příbuzných slov: Bloud, troup, telpl, nevybitý, špalek, peň, tupec, blivoň." V Jan Marek, Blb Pták., IN: Český lid XIV, Praha 1905, s. 225.

 

https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid14/nahledy/0118-0236-1.jpg

Obr.: Blb Pták. Dostupné z www: https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid14/nahledy/0118-0236-1.jpg (cit. 9-1-2014)