Středověká Encyklopedie

14.05.2014 09:18

Františkán Barthélémy l’Anglais, či jinak také znám jako Bartholomeus Anglicus, sepsal v první polovině 13. století velkou encyklopedii De proprietatibus rerum - ta obsahovala všechny známé vědomosti z oblasti teologie, zoologie, medicíny, botaniky, geografie, filosofie, astronomie i mineralogie. Zajímavé jistě je, že jako zdroje Anglicus užil i poznatky arabské a židovské, stejně tak jako řecké - to bylo v této době velmi neobvyklé. Encyklopedie byla přeložena z angličtiny do španělštiny, francouštiny a nizozemštiny.

 

https://prettyawfulthings.files.wordpress.com/2014/02/encyclopedia.jpeg?w=584

Obr. dostupný online z www: https://prettyawfulthings.files.wordpress.com/2014/02/encyclopedia.jpeg?w=584 (cit. 14-5-2014).