Šátek nebožtíka a jeho čarovná moc

06.10.2013 14:04

"Podbradkem jmenuje lid šátek, kterým byla mrtvole podvázána brada, aby nezůstala ústa otevřena; neboť s ústy otevřenými neměl by prý mrtvý v hrobě pokoje... Dle jiné pověry povolal by mrtvý v krátké době celou rodinu za sebou, kdyby mu padlo smítko do otevřených úst...Místy zastupuje »podbradek« bible, již vkládají mrtvole pod bradu. — Podbradek chová se pro štěstí a přičítá se mu vůbec zvláštní moc: Zemře-li na Slovensku hospodář, neopominou pozůstalí uvázati »podbradek" na trám ve stáji; kdyby se tak nestalo, šel by prý všechen statek (= dobytek) za hospodářem...(Dále pak je známa celá řada dalších pověr a řečí o podbradku, jako, že) mládenec, který nosí podbradek po nebožtíku, nemusí se báti vojny, nebude odveden...(nebo) dá-li se podbradek za krov, bude stavení ochráněno před zloději, (či) koho bolí krk, ať si jej obváže podbradkem s umrlého, zbaví se nemoci na vždycky. (Podbradek od nebožtíka má čarovnou moc - krávy nekopají, trámy nepadají, nic nebolí, k tomu navíc lásku přináší a počasí vylepšuje.)" Více: Josef KOŠŤÁL, Podbradek mrtvého v podání prostonárodním. In: Český lid XXII., Praha 1912, s. 195.