Rok 1866 v podání básníků českých.

29.01.2015 06:42

"V lidu českém udržují se v rozmanitých podobách upomínky na válku r. 1866, buď z líčení účastníků bojů těch, nebo ze svědectví pamětníků, kteří rok 1866 přežili, pobyt »Prasáků« v krajině zakusili, jednak zachována byla pamět písněmi, které současní samoukové básníci skládali a vydávali v známé podobě písní poutních a jarmarečních...Skladatelé násilnou češtinou, propletenou chybami a kazimluvy, snažili se napodobiti národní písně již zdomácnělé, jejichž nápěvy také byly vzorem, jak se píseň zpívá...Pamětní píseň aneb události ze severního bojišti blíž Královéhradecké pevnosti nad Chlumem a u Sadová 3. června 1866. Sepsal a na svůj náklad vydal Frant. Haisz.: 

 

1. Poslyšte krajané upřímní mé žalostné pění, jaké to hrozné strasti potkali Českou zem naši, až se s toho srdce děsí, když chci o tom co psáti.
...
3. Naříkáme skorém všickni, obtížení v srdcích tísní nad bolestným osudem, jenž potkal synové vlasti tam na severním bojišti, rodiče chřadnou hořem.
4. Čechu, máš-li v těle srdce, putuj se mnou na bojiště: nad Chlumem je kaplička, vůkol ní jsou šachty, hroby, černé kříže jenom zdoby statných vojínů lůžka.
5. Hrozný byl den červen třetí, jenž bude věčně v paměti, kde strašná válka byla; od Hrádku až k Náchonicům, od Hořovši až k Probusům armáda nase stála.
...
7. Obě síly proti sobě, válčili co lití lvové, mnoho set děl hřímalo; země se od bouře třásla, mnohým žití svíce shasla, vše se v krvi brodilo
...
9. Se třech stran jsou obklopeni naši ve křížovém ohni válčili co zoufalci, mnoho hodin vytrvali, posléz přesile couvali, tisíce k zemi padly.
...
11. Mnozí v lesích se ukryli, tam je granáty postihli, někteří utonuli, stromy byli sporáženi, všecky obce vyprázdněni, ohněm místem splanuly.
12. Spousta hrozná tam v té straně, zápach umrlčí tam vane, bolné stopy k spatření, lidé co stínové smrti, již se vracej ve své byty, ouzkostí každý chřadne.

 

Modleme se za svatý mír a za padlé hrdinové pětkrát modlitbu Páně a: Bůh slyšel hlasy dítek svých, živým svou pomoc dal a mrtvé do slávy nebes vzal. Patisk se vyhrazuje. Tiskem Steinhausera a Nováka v Praze 1866." Viz Ai. Zelený, Rok 1866 v lidovém podání., IN: Český lid XVIII., Praha 1909, s. 454-455.