Rohoncký kodex

16.01.2015 10:14

Rohoncký kodex dodnes láme nejen maďarským vědcům hlavy. Někteří ho považují za podvrh. Manuskript je psán v neznámém jazyce, původ je stejně tak neznámý. Papír, na kterém je kodex psaný, pochází z Benátek (stáří je odhadováno na rok 1530). Je pravděpodbné, že se jedná o opis staršího manuskriptu. Našel se zcela náhodou v 19. století při přeskládávání knihovny Maďarské akademie věd. Má přes 440 stran a 87 ilustrací. Jsou tu výjevy vojenské, duchovní, ale i zcela prosté (laické). Je zajímavé, že se tu objevují symboly židovské (slunce), křesťanské (kříže), ale i muslimské (půlměsíc). Je tu přítomna i svastika. Text se pravděpodobně čte zprava doleva. Znaků v užité alfabetě je na 792! Pravděpodobně se jedná o syllabary (sety slabik) nebo logogramy (grafémy označující slova nebo morfémy), obdobně jako je to u čínských znaků. Zdá se, že se nejedná o starou Maďarštinu, Dáčtinu, Rumunštinu, Kumánštinu, ani Hindštinu. Někteří z vědců naznačují podobnost se Sumerštinou. Jiní se přikání zase k tomu, že se jedná o uměle vytvořený jazyk. Proběhlo jž několik pokusů o transliteraci a transkripci manuskriptu, ale vždy se tyto počiny setkaly s velkou kritikou.