První kavárník v Praze

17.06.2013 00:32

"Zavedení nealkoholických nápojů do prodeje, hlavně koncem 18. století, stlačily pak pití piva na menší míru. Už roku 1688 prodával Kryštof Lampe z Rondelu ve své ´hospodě´ čokoládu k pití, thé /čaj/ a šebret. Některé zprávy uvádějí, že to byla první kavárna v Praze, protože prodával také nálev kávy. Ale toto prvenství se připisuje Jiřímu Deodatu z Damašku, neboli Georgu Hatalah il Demški, jak se rád sám nazýval, který chodil po Praze v arabském oděvu, od domu k domu, s konvicí uvařené kávy na hlavě, v jedné ruce s pánví se žhavým uhlím a ve druhé ruce se skříňkou s pohary a rozdrceným cukrem a prodával kávu." - IN: Josef STANĚK, Blahoslavený sládek. Kapitoly z dějin piva, Praha 1984, s. 147.

 

Obr.: Neprakta-Švadrlík, Co ve starých kronikách nebylo.