Připomínka narození Čeňka Zíbrta

29.01.2014 23:56

Letos tomu je přesně 150 let od narození Čeňka Zíbrta. Bylo by dobré připomenout si jeho dílo i odkaz. A proč ne reflexí z roku 1965? Bohuslav Beneš píše, že ono výročí, "...přivádí k zamyšlení nad rozsáhlým dílem tohoto pilného národopisného pracovníka. Procházíme-li bibliografii jeho přací (v Kunzově soupisu č. 2392-2956, další v Čs. vlastivědě a jinde), vyniká na první pohled rozsáhlá mnohostrannost Zíbrtových zájmů od bibliografického soupisu českých historik až po bibliografický soupis českých národních písní. Tomuto rozsahu nejvíce odpovídá právě profesura všeobecné kulturní historie na pražské universitě, stejně tak jako vedení knihovny Národního mi[u]zea v Praze. Díky Zíbrtově ediční činnosti máme dochovány v edicích nebo reedicích mnohé zapadlé památky a doklady českého (v Zíbrtově terminologii "staročeského") lidového a pololidového prostředí, vypravování a zvyků, které znovu upoutávají pozornost teprve v posledních desíti letech. Pokud však jde o jeho ediční činnost, je postupně uváděna na přesný základ konfrontací s původními prameny nebo novými nálezy (srov. např. J. Hrabák, k metodologii starší české literatury, Praha 1961). Široký rozsah činnosti často Zíbrtovi nedovolil opravdu detailní zkoumání jednotlivých jevů, a tak více než některé edice hodnotíme dnes jeho ohromnou organizační práci, spojenou s redigováním, jakož i se získáváním spolupracovníků Českého lidu. Zíbrtovu památku by naše příslušné odborné instituce nejlépe uctily tím, že by vydaly dotisk nebo neotypický novotisk 32. ročníku Českého lidu, který obsahuje cenný materiál zvláště o životě a díle svého zakladatele. Umožnila by se tím mezi jiným také kompletace četných souborů tohoto časopisu, které jsou torzem i ve velkých knihovnách u nás. Osobnost Č. Zíbrta zasluhuje podrobného současného hodnocení; bylo by vhodné vydat také kromě zmíněného 32. ročníku Českého lidu i úplnou kritickou bibliografii Zíbrtova díla. Splatili bychom tím jistý dluh jednomu z velkých pracovníků naší etnografické minulosti." Čeněk Zíbrt je jeden z těch velikánů, na které by se mělo pomnít! Text z B. Beneš, Čeněk Zíbrt dnes, Národopisné aktuality 1-2, Strážnice 1965, s. 54.