Přemysl a jeho potomci

17.06.2013 00:48

"Přemysl Otakar I.,..měl víc jak deset dětí, Václav I.,...měl pět dětí, Přemysl Otakar II. měl čtyři legitimní děti a čtyři levobočky, Václav II.,...měl jedenáct dětí a několik nemanželských potomků. Zdálo by se, že nic nesignalizovalo soumrak vládnoucího rodu...(Mnoho potomků se však nedožilo dospělosti a zemřelo v útlém věku). Právě ve 14. století již nebylo možné (jako tomu bylo např. ještě v případě Břetislava I. v jedenáctém století), aby na královský trůn usedl levoboček, neboli -jak středověká čeština hezky říkala - panchart (což vzniklo z německého banchart, doslovně přeloženo - dítě zrozené na tvrdé lavici)...Proti levobočkům byla i církev, jak se o tom mohl přesvědčit již Přemysl Otakar II. (1233? - 1278), když se obrátil na papeže Alexandra IV. se žádostí o legitimizaci svého nemanželského syna Mikuláše (1255? - 1318) a dvou dcer - Anežky a Elišky. Papežova odpověď z října 1260 totiž sdělovala, že se mohou ucházet o jakékoli světské posty s výjimkou jediné, a to právě panovnického trůnu." - Cyril HÁDEK, Konec Přemyslovců v Čechách, Praha 2006, s. 11-13.