Povídačky o smrti Hatta I.

15.05.2014 10:00

Arcibiskup Mohučský - Hatto I., byl benediktin z významného švábského rodu. Avšak byl i jedním z poradců na dvoře východního franckého krále Arnulfa Bavorského. Zde se stal také vychovatelem jeho syna Ludvíka (Dítěte). Díky německému panovníkovi Arnulfovi usedl na arcibiskupskou stolici v Mohuči. Hatto se netajil tím, že je důležité všemi možnými a dostupnými prostředky potřeba centralizovat moc v říši. Neštítil se využít svého vlivu jakkoli a kdekoli to bylo třeba! Kvůli svým postojům se stal mezi lidem velmi obávaným, zvláště pak v době, kdy vládl jako regent ve Východofrancké říši za mladého Ludvíka. Zemřel roku 911. Ihned začaly kolovat zkazky, že jeho smrt byla trestem za činěná příkoří a jeho zlobu! Povídalo se, že ho z čistého nebe zasáhl blesk, nebo že ho sám Ďábel vhodil do sopky Etny! Kuriózní je jistě pak příběh o jeho skonu, kde Hatta I. měla zaživa sežrat armáda myší jako trest za to, že nemopohl lidem v nouzi, když řádil hladomor. Obdobně i Hatto II. měl být sežrán hlodavci. Aby si tento zachránil život, utekl před hordami krys do vysoké věže. Od té doby se oné věži prý říká Mäuseturm, Myší věž - a ta stojí u Bingenu, na ostrově na Rýně. Zdroj: Richard CAVENDISH, Death of Archbishop Hatto, IN: History Today Vol. 63/5, 2013.