Pověsti a vzkazky o hadech sajících krávy

17.06.2013 00:12

"Za pobytu letošního v rodné vesnici v Kostelci nad Vltavou byl jsem překvapen rozhovorem hospodářů, že největší škůdce másla bývá v chlévě had. Tvrdil to zvláště p. J. Matuška,...že tomu věří a že by to odpřisáhl, jak had, schovaný pod žlabem nebo pod prahem, když vše utichne ve stáji, připlazí se ke krávě a »vydojí vemeno na padrť«, nic pro ubohou hospodyni nezbude. K tomu přidal vševěd kostelník Jos. Máša, že í na pastvě, když kráva leží, had si ji vyhledá a »cucá«. Všickni se o tom rozpovídali...Marně jsem to vyvracel. Při studiu v kapitolní bibliothece svatovítské...probíral jsem některé rukopisy obsahu přírodovědeckého...v rukopise XIV. stol. De animalibus zahlédnu vyobrazení této pověry, s textem latinským, jak na pastvě hrozí kravám nebezpečí, že jim mléko vyssaje had." - Dr. Čeněk ZÍBRT, Had ssaje mléko krávě., IN: Český lid XIV., Praha 1905, s. 85.

 

https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid14/nahledy/0048-0096-1.jpg

Obr.: had ssaje vemeno krávě (https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid14/nahledy/0048-0096-1.jpg).