Pověst o původu koně

12.02.2014 10:46

"Sedlák kopal motykou pole. Tu šel okolo sv. Pavel a zeptal se sedláka, jak se mu to pracuje. Sedlák naříkal, že je to těžká práce než celé pole motykou skopá. Sv. Pavel slitoval se nad sedlákem a dal mu k ulehčení pár volů. Později šel zase kolem toho pole čert a otázal se sedláka, jak se mu práce s voly daří. Sedlák si stýskal, že jsou voli příliš loudaví a že s nimi nemůže mnoho udělati. I dal čert sedlákovi pár koní, ti že mu budou čerstvě choditi. Po nějakém čase šel tudy opět sv. Pavel a ptal se sedláka, jak mu koně při práci pomáhají. Ale sedlák opět naříkal, že koně po poli lítají jako čerti a že jim ani nemůže stačit. Tu vyndal sv. Pavel nůž a přesekal koním nad kopyty žilky. Žilky se jim svalily a proměnily se v bulky. Od té doby mají koně nad kopyty bulky (kotníky) a dají se při práci polní dobře upotřebiti, nebo nejsou již tak bujní, jako když je sedlák dostal od čerta; ale jejich maso se nepožívá, neboť jsou koně zplozeni přece jen od čerta. " L. Böhm-Romanovský, Pověst o původu koní na Mělnicku., IN: Český lid III., Praha 1894, s. 157.