Pověrečné nazírání dírou sukovou

30.09.2013 09:38

"...pověrečné dívání se derou sukovou prkna z rakve slouží 1. ku poznání čertů a čarodějnic; 2. myslivcům k ochranným čarám; 3. ku poznání těch, kteří zemřeli a zemrou příštího roku. Mohu sděliti, že takové dívání se derou sukovou mělo také za účel vypátrati zloděje. Z vypravování 90leté výminkářky Prokšové v Kotelsku...uvádím následující: Starej Vokřínek, dej mu Párabu věčnou slávu(!), tohohle Vokřínka starýho „ve struhách" votec, měl takový zrcadlo : do tam chtěl vidět zloděje, tak mu ho vokázal. Proto k němu chodilo mnoho lidí z daleka široka, a zloději na něj měli zlost...Vokřínek měl taky takovou knihu carodenickou a to měl nejspíš z ní: Tak von na krchov, tenkrát se chodilo prej eště do Lomíce, a přines si kus prkna z truhly se sukem. Ten suk vyrazil, pak vzal ten kus dřeva do kapci a šel na „hrubou" (Velkou mši) atou dírou ch tom dřevě koukal ze zavoltáře po lidech ch kostele, a co se tak kouká, ch tom bác! něco naň spadlo, a von se tam převalil, a musili ho vynýst ven a tam křísit. Vot tý chvíle docela nic takovýho ned'ál. A Pámbu ví, esli to je prauda nebo ne: dyš prej umřel, tak prej bylo takový velký povětří až hrůza. Poudali si, do ví, esli to je prauda, že prej byl čertoj zapsanej." IN: Josef PETRÁK, Dívati se derou sukovou., dostupné v Český lid IX, Praha 1900, s. 189-190.