Podezření z čarodějnictví

17.06.2013 00:42

"L. 1546 obžalována byla od Jana Kotníčka Marky ta Davidka, čarodějnice, „že prý čaruje, takže naň přijde časem, že ruce i nohy mrou a jednak zima velká a zas horko v nohách i v rukou, že časem neví, kde jest a co má dělati, že ani neslyší"...Zatím však již tato Markyta byla v hlubokém vězení, neboť se dokázalo, že lidem čarami škodí. S toutéž čarodějnicí setkáváme se však ještě 1567, kdy viněna byla z toho, že čáry dělá, že koupel a vodu bére od dětí od křtu přinesených a tou že kropí po světnici, od čehož hovada mrou. Pro nedostatek průkazů vsak i tentokrát propuštěna jest." - J. ŠIMEK, O kutnohorských čarodějnicích v XVI. století, IN: Český lid, Praha 1885.