Pár poznatků k obléhání města Trója

08.12.2013 14:06

"Rakouský historik Schachermeyr...považuje (kolem roku 1950) za prokázané, že bylo všeobecně známo, jaký osud postihl (Tróju)...byla zničena zemětřesením. V mytologickém vyjádření to znamená, že ji zničil Zemětřas Poseidón. Tento bůh měl prý původně podobu (přesněji: byl zobrazován v podobě) koně; objevil se před městem a řehtáním zboural hradby (podobně jako Židé křikem a troubením Jericho). Později dostal Poseidón lidskou podobu a na původní se zapomnělo; zapomnělo se i na původní souvislost mezi koněm a zničením Tróje. Pověst dostala novou, racionálnější náplň: božský kůň se změnil v dřevěného, do něhož se ukryli achajští bojovníci. Trója tedy padla podobnou lstí jako město Joppe za faraóna Thutmóse III. (v první polovině 15. století př. n. l.), kde se Egypťané skryli do velikých hliněných nádob na potraviny a obyvatelé obléhaného města je přivezli z opuštěného tábora na hradby. Tyto pověsti se prý dostaly až k Homérovi, který je zbásnil...začalo se jim věřit jako historickým skutečnostem...Trójská válka je proto prý jen výplodem fantazie, která vykrystalitovala z pověsti." - Více Vojtěch Zemarovský, Objevení Tróje, Praha 1963, 259-260.

 

https://www.kabir.cz/runtime/cache/images/attachedBig/92846723.jpg

Obr. Trojský kůň. Dostupné online z www: https://www.kabir.cz/runtime/cache/images/attachedBig/92846723.jpg