Pár povídaček o čarodějnicích a jak se jim ubrániti

05.01.2014 22:11

"Že slouhové a jich ženy, pohodní a některé staré baby čarují, je všeobecně-známo...Nejčastěji učarují kravám, buď že místo mléka dojí krev anebo přestanou docela žráti ;. ale mohou učarovati také člověku...(Je známa příhoda, kdyže prý) Slouha v Netěchovicích k stáří žebral a čaroval. Přišed jednou do jistého statku, dostal méně mouky, než čekal. I zvolal na hospodyni: „Káčo, bude tě ruka bolet!" a odešel. Týž den přestala jim jedna kráva žráti a nežrala ani druhý den. I poslali pro téhož slouhu, ten přinesl veliký klíč, otočil jím před tlamou krávy a ta počala hned žrát...(A zase jinde,) V Načeradci dojila v jistém domě kráva krev. Bába prý jim poradila, aby smažili mezi prahem kůži, která se dává pod stěžeje, aby dvéře nevrzaly ; za chvíli přišel soused a prosil, aby přestali, že ho to pálí, že krávě pomůže, a pomohl...čarodějnice a čarodějník prý neučarují: 1. Když vylejeme za nimi vodu. 2. Když zarazíme za nimi nůž do futra. 3. Když zarazíme staré škrabačky do futra. 4. Před Filipem a Jakubem obložíme prážky drnem, do něhož dáme břszinky; kdyby pak chtěla nějaká čarovat, musela by všecky kořínky spočítat. 5. Před sv. pannou Barborou uvážeme lýko syrové ke skobě a vykropíme příbytek svěcenou vodou. 6. Před Třemi králi vykropí se dům svěcenou vodou. Rovněž tak vykropuje se obydlí před 4 suchými dny." podává M. Staněk, Čáry a kouzla z okolí Týna nad Vltavou., IN: Čěský lid III., Praha 1894, s. 334-335.