Oběti stavebníků, aby jejich díla stála navěky.

09.12.2013 13:53

"Při přestavbě usedlostí Frant. Kříže v Malhostovicích...(okr.Brno-venkov) byla v kamenných základech domu objevena dutina a v ní keramická mísa...Nádoba byla pravděpodobně zabudována do základů hned při stavbě. Spolu s mísou byla zachráněna drobná mince, určená jako trojník Leopolda I. (1657-1705), vyražený v opolské mincovně ve Slezsku roku 1669...Pozoruhodné jsou poznatky vyplývající z nálezových okolností. Vzhledem ke společnému uložení mísy i mince lze usuzovat na tzv. stavební oběť prostřednictvím níž se stavebník snažil zajistit přízeň nadpřirozených sil a bezpečnost svému domu. Někdy se nalézají ve zdech bořených staveb dokonce kosti obětovaných zvířat. Jako obětiny byly používány nádoby původně sloužící k vaření či stolování...Nálezy votivních nádob máme doloženy i ze středověkých měst. Na Orlí ulici v Brně byla ve sklepení gotického domu zjištěna vyzděná jímka, naplněná keramikou a zbytky potravin." Podává Pavel Michna, Nález pozdně středověké stavební oběti. Národopisné aktuality, 1973/ č.1 (online). Dostupné z www: https://na.nulk.cz/