Nejstarší řemeslo v Rakousko-Uhersku a na počátku První republiky

11.10.2013 08:44

"...prostitutka se jeví jako pod dohledem registrované individuum vydělené ze společnosti, jehož chování se vymyká společenským pravidlům...Rakouská praxe „tolerované“ prostituce vycházela ze zákona z 24. května 1885, který povoloval výkon živnosti prostitutkám, jež se dobrovolně podrobují policejní kontrole. Zároveň však kriminalizoval pokoutnou prostituci, vykonávanou bez policejní registrace. Legální prostitutky vybavené zdravotními knížkami a podstupující pravidelné lékařské prohlídky, byly vykázány do „tolerovaných“ veřejných domů...Tolerované nevěstince mimo jiné napomáhaly udržovat bojeschopnost armády a chránily prostitutky před kuplíři...Kromě hlavních zemských center a expandujících průmyslových měst, jako byly Ostrava či Plzeň, fungovaly veřejné domy, z nichž některé zaměstnávaly méně než deset prostitutek, i v menších a středních městech, zvláště v těch, které hostily vojenské posádky, tedy například v Českých Budějovicích, Kutné Hoře, Liberci a Olomouci...V první dekádě 20. století se o Ostravě mluvilo jako o městě, ve kterém slouží jako bordel každá druhá hospoda...Některá města, jako například Karlovy Vary a další lázeňská střediska, nevěstince zcela zakázala, a to i v sousedících obcích. V Karlových Varech přesto působily jednotlivé prostitutky...Mnozí veřejní činitelé v českých zemích argumentovali tím, že regulované nevěstince jsou nejlepším prostředkem ochrany veřejné morálky i veřejného zdraví. Tvrdili, že nevěstince pod dohledem představují nejlepší způsob, jak dostat prostituci z ulic...Vyskytly se návrhy na zvýšení ochrany prostitutek prostřednictvím přísného dohledu nad kuplíři a poskytnutím vlastního pokoje každé registrované prostitutce. Ochrana společnosti měla být zvýšena okamžitým vyloučením z regulovaného „systému“ všech nezletilých adeptek a těch, u nichž lékařská prohlídka konstatovala panenství. Jak už bylo zmíněno, velký důraz se kladl na pravidelný dohled lékaře a na vytlačení prostitutek z rušných částí měst. Tento systém nebyl za monarchie nikdy zrušen...Spolupráce mezi armádou a civilní sférou při dohledu nad prostitutkami a ženami podezřelými z prostituce pokračovala i po válce na příkaz ústřední vlády rodícího se československého státu." Více: Nancy M. Wingfieldová, „Zdržet se pohlavního styku nebolí.“ Usměrňování prostituce za Rakousko-Uherska a první republiky, IN: Dějiny a současnost (online). Dostupné z www: https://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2007/3/-zdrzet-se-pohlavniho-styku-neboli-/ (cit. 11-10-2013).