Mušky

10.01.2014 10:19

"Ve druhé polovici 17. století dostala se z Francie na východ zvláštní móda dámská lepiti si na obličej černé hvězdičky, obloučky, půlměsíce, křížky, mušky, broučky, květy, listy a jiné podobné drobnůstky. Obličej napřed byl napudrován a pak teprve byly nalepeny zmíněné ozdůbky, zvané franc. »mouches«, odtud polsky »muszki«, něm. »Schönpflaster«. Móda tato dostala se i do Čech zároveň s líčidlem, kdež ji máme doloženu při r. 1730...(Traduje se od roku 1689, jak prý dříve jakýsi pravděpodobně smyšlený, známý spíše pak z beletrie,) kníže Kristoslav měl při dvoře blázna, kterého užíval zhusta za nástroj ku provedení bohulibých naprav, zvláště mezi vznešenými dámami. Blázen ten »někdy se dal docela oholiti, nenechav ani fousku, líčidlem se natřel, a nalepiv na tvář černých flíčkův, jaké fraucimor nyní nosí, přišel mezi ně a křičel, co hrdla měl: Povězte mi, strašidla, jsem-li já proto pěknější?«...Druhý doklad z prvých let 18. století zachoval nám Bílovský (v Gottfried Jozef Bílovský: Siclus Sanctuarii anebo Šestka duchovní Svatému Liboriovi etc. Olomucii, 1713) ve slovech: »Což nám častokráte i v kostele Božím mouchy, měl jsem řícti mušle černé na tvářích ženských, kterých sobě ženy sem a tam po tváři natrousily, všelijaké mušky a mouchy dělají.«" Líčí Jan Soukup, Mušky na tvářích — ženská okrasa., IN: Český lid XII, Praha 1903,s. 54.