Lístky takřka na všechno v době Velké války

04.05.2015 10:38

"Máme teď lístky na chleba, čili chlebenky" zapsal kronikář v srpnu 1916, "dále máme moučenky, cukřenky, sádlenky, mydlenky, bramborenky, máslenky, vajčenky, kávenky atd., ale nemáme žádný chléb, mouku, cukr atd." A za necelý rok si lidé museli zvykat take na "šatenky", když na trhu mizely látky...od tuhé zimy 1916/1917 byl také vážněji pociťován nedostatek uhlí a topiva vůbec. Ani zde nebyla trvalejším řešením různá úřední opatření včetně zavedení "uhlenek" a přídělového systému...ženy musely s dětmi stát ve dvacetistupňových mrazech několikahodinové fronty, aby si mohli vyzvednout příděl...v restauracích a hostincích byly samozřejmostí bezmasé dny...od 1916 přídělový systém piva...pivo se později začalo vařit z uherského čiroku, jenž jinak sloužil jako krmivo anebo surovina k výrobě rýžových kartáčů. Hbití statistici vypočetli před vánocemi 1917 hospodyňkám rozpočet na tříkilovou vánočku a upozorňovali, že namísto 5,86 koruny - to byla cena před vánocemi 1913 - musejí počítat...se 71,50 korunami...na jaře roku 1918 se v Krušnohoří, kde již místy hrozil propuknout hladomor, prodával 1 kg psího masa za 8,- K. " Otto Urban, česká společnost 1848-1918, Praha 1982, s. 581-583.