Leť, lodičko, leť k Děčínu...

18.06.2013 18:24

"Leť, lodičko, leť k Děčínu, tichým proudem k přístavu: Hleď, jak zdvihá lev ze stínu i tam milou zástavu! Leť, lodičko, doleť k hradu, toť šlechetných duší stan: V jehoť lesku, v jeho chladu Náš Lev drahý odchován. A v tvém jménu, náš Leone! Duše má jak v blahu tone: Neb, že´s otců zdárný syn, hlásá slovo tvé i čin." - Svatopluk Václav ŠTULC, Václava Štulce Sebrané spisy básnické (sv.1), Praha 1874, s. 143.