Kožené mosty

10.10.2013 21:43

"Četl jsem...o kožených mostech Libušiných...I zde u hradu Mydlovaru...v krajině v pravdě africké, houštině plné starých ramen a křoví, praví pověst, stával Libušin most kožený. Užívala jej, když na hoře Lysé obětovati chtěla...Slyšel jsem podobně...o cestě po Eufratu a Tigridu. I zde užívá se plavidel z kůží ovčích, nadutých. Neslyšel jsem, že by ale užívaly se co mosty napříč řeky...Myslím totiž, že uspořádání a zakotvení takových vorů v most napříč řeky vyžaduje velké množství kotev a lan, velkého opatrování při stoupající vodě a velkého namáhání udržeti jej při povodni. A tak skoro bych pochyboval, že by u nás na řekách, kde inundace bývá často i kilometr široká, mohl se kožený most udržeti...napadlo mne, zda se neužívalo tam, kde nebylo dosti materiálu, štěrku, aneb snad k vůli lepšímu trvání za pokrývku přes hatě (či mostiny, nebo-li příčná dřeva na mostě) koží. Kůže roznášela by tlak chodce i koně na velkou plochu a tak by zamezilo se zaboření. Jest to ovšem jen domněnkou, ale myslím pravděpodobnější, než že by naši předkové dovedli vystavěti a udržeti proti proudu vody kožený pontonový most." Více: Emil ZIMMLER, Kožené mosty., IN: Český lid XXX., Praha 1930, s. 27-28.