Komiks středověký

19.06.2013 21:11

Zajímavý slet vyobrazení z 12. století jistě každému připomene jakýsi středověký komiks. Pojednává o králi Davidovi. Čte se tak, jak jsme zvyklí i dnes, od shora dolu, zleva doprava. Ukázka pochází z Knihy Stephena Hardinga (Bible of Stephen Harding).

Manuskript je dostupný zde: https://www.enluminures.culture.fr/documentation/enlumine/fr/BM/dijon_035-01.htm. Zdroj: https://medievalnews.blogspot.ca/

 

Obr.: Středověký komiks o Králi Davidovi. IN: https://2.bp.blogspot.com/-GS1KzsrFfvk/UcH5nn_sUHI/AAAAAAAAF2k/UxksEi61ev0/s1600/comicstrip.jpg (cit. 19-6-2013).

https://2.bp.blogspot.com/-GS1KzsrFfvk/UcH5nn_sUHI/AAAAAAAAF2k/UxksEi61ev0/s1600/comicstrip.jpg