Kladivo na čarodějnice

17.06.2013 00:43

"...ďábel má tisíc způsobů a prostředků, jak způsobit škodu, a od doby prvního pádu se snaží rozbít jednotu církve a každým způsobem podrýt lidskou rasu. Proto v této věci nelze stanovit žádné vhodné pravidlo, ale je zde tento pravděpodobný rozdíl: že čarodějnice je buď stará a neplodná anebo ne. A pokud je, potom se přirozeně spojuje s čarodějnicí bez vstříknutí semene, protože by z toho neměl žádný užitek, a ďábel se při své práci vyhýbá zbytečnostem, jak jen může. Avšak jestliže není neplodná, přistupuje k ní způsobem hříšné rozkoše...A aby byla těhotná, tak, jestliže si příhodně opatřil semeno od nějakého muže, nemešká a přistoupí k ní za účelem nakažení jejího potomstva...otázka, zda je schopen sebrat semeno vysříknuté ve spánku při nějaké noční poluci stejně jako sbírá to vydané v hříšném aktu (je od věci)...ďáblové věnují pozornost plodné síle semene a tato síla je více přítomna a lépe uchována v semeni získaném při hříšném aktu, a v semeni z noční poluce ve spánku je pouze její zbytek, protože to pochází pouze z přetlaku šťáv...k plození potomstva toto semeno ďábel nepoužívá...Dokonce v případě vdané čarodějnice, která byla naplněna svým manželem, může ďábel přimísením jiného semene, nakazit toho, kdo byl počat." IN: překlad Jitka LENKOVÁ, Kladivo na čarodějnice, Praha 2006, s. 277.