"Kdo leží v příkopě, nemá odkud padati" - Defenestrace pražská

20.06.2013 14:14

"Rázné vystoupení stavů proti odpůrcům církve pod obojí a konečně svržení místodržících z oken České kanceláře bylo nejenom ústně rozhlášeno, ale i současná publicistika a lidová píseň plně využila tak zvláštní události...Bohužel ze zachovaných letáků není ani jeden českým jazykem psán, ač není pochyby, že i české, spisy o defenestraci byly siřeny mezi lidem...Líčení jeho jest střízlivé a dosti věrné, zdá se, že vlastně autor byl více stranníkem českých stavů...pracována byla v cizině. Hlavním dodavatelem rytých vyobrazení bývalo Holandsko a Francie, jež většinu tiskáren v Německu...svými uměleckými výrobky zásobovaly...Pro zajímavou charakteristiku jednajících osob a věrné líčení tehdejší nálady lidu otiskujeme píseň až na některé sloky: Mámeť podjednou mocnáře, rád má chytré partikáře, kteří hned od Majestátu, mají od něj mnoho platu. Rudolfa k tomu přivedli, by nám odporoval, svedli. Smečanský jest zrádce, psanec, Slavata z Čech odřezanec...Martinic šibalství vedl, krále proti Cechům svedl. Tajně mu do Vídně psával, takhle ho na Cechy štvával. Že v Cechách proti císaři Cechové zle hospodáři, Pikarti se uvozují, do kostelův svozují...Na stavův snesení jisty, Philip psal hanebné listy; Michna pečet přitiskoval, národ ceský zarmucoval. Klezl předhazoval chyby, dával nám pobožné sliby. Scipio štíp naše knězi, pravil, že v nich ďábel vězí...To bude kvílení pro vás, za pláč — slušel by jim provaz. Tak jako jinému každému synu vlasti nezdárnému. Do přikopá z kanceláře, sluší hodit partikáře." Více: Antonín DOLENSKÝ, Písně a letáky o defenestraci r. 1618. S 2 vyobrazeními., IN: Český lid XVI, Praha 1907.

(obr.: reprodukce anonymního letáku ozdobeného hrubou dřevořezbou. Originál: https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid16/nahledy/0019-0038-1.jpg)

https://tyfoza.no-ip.com/ceskylid/html/knihy/ceskylid16/nahledy/0019-0038-1.jpg