Kámen z oblaků na zem spadlý

24.02.2014 10:31
"Ve vzácném Sborníku V. Dobřenského v bibliothece Strahovské...zachován jednolistý leták, kterým se Čechové dočítali r. 1581 o povětroni, o kamenu, .. jenž téhož roku spadl za velikého postrachu lidí z oblak...Hrozné a strašlivé noviny, kteréž se v skutku a v pravdě v Durynské zemi leta 1581 s dopuštění Božího staly, nebo kámen veliký z oblakuov, s hrozným hřímáním a povětřím, s velikým hromobitím a blýskáním, doluo na zem upadl. S toho na lidi přišla veliká hrůza...do svých příbytkuov jeli a utíkali...Ten kámen s tak velikým hřímáním a povětřím, s hromobitím a blejskáním dolů na zem spadl a desíti noh zhloubí do země vrazil. Potom ten kámen z poručení vrchnosti jest na horu vytažen, kterýžto vážil čtyřidceti a devět liber a dlouhost jeho jest půl lokte, barvy jest přímodré, neb příšedivé, tak jako oblakové nebeští jsou. Spuosob jeho jest příčtverhraný, však konec jeho přední, kterým do země byl, jest tenší a, kterým nahoru byl, ten tlustší. Na památku a jistotu toho všeho ten a takový kámen jest v zámku Weinmaru zavěšen, aby aspoň již ten div a zázrak tak lehce v zapomenutí nám křesťanuom nepřišel. (V tu dobu je zaznamenáno, že se zvýšil výskyt různých červů, lidé začali mít různé předzvěsti; a vůbec se prý děly divy doposud nevídané)." Podává Čeněk Zíbrt(?), Kámen z oblaků na zem spadl r. 1581., IN: Český lid XVIII, Praha 1909, s. 281-282.