Hřbitovní nápisy nechvalné.

01.05.2014 09:44

"Po válce v roce 1866 postavili u Litomyšle křížek pruskému vojákovi, který zemřel ne právě hrdinskou smrtí, totiž přejedením. Na křížku bylo napsáno: Zde leží Prus, snědl kozy kus, až mu praskl jeho ijácek, pochován je na ten plácek. Na Plzeňsku v několika obměnách vyskytoval se v minulém století častěji tento, bezděky nedůstojný, nápis: Uvadla růže, uvadl květ, Kateřina Vondráčková, pětadvacet let. Byla malá, ale vostrá, zůstane z ní jenom kostra! ...Na hrobě učitele: Pod zemí zde dole odpočívá učitel..., jenž denně, mimo sobotu a středu, vštěpoval dětem abecedu, pomocí slabikáře a metly, ve zpěvu cvičil mládence a panny a v kostele hrával na varhany. Však dostal souchotě a zhub na kost, zemřel jest dne 10. dubna. Oplakávají ho v hoři, příbuzní v Chotěboři...Ve východních Čechách na jednom hřbitově v koutě sebevrahů vytesány byly do kamene tyto verše: Tady leží Vašáková Otyla, co ten fosfor jedovatý vypila!" Antonín Šorm, Hřbitovní plevel (Podivné hřbitovní nápisy.), IN: Český lid XXV, Praha 1925, s.72.