Ekonomická krize v monarchii po Napoleonovi

20.05.2014 15:55

"Veliká státní vydání ve válkách napoleonských měla býti nahrazena a státní dluhy zaplaceny vydáním tak zvaného Walliského finančního patentu. Patent, vyhlášený v 9. hodinu před polednem dne 15. března t. 1811, snížením valuty papírových peněz na jednu pětinu způsobilo mnoho úpadků hospodářských a existenčních...Státní dluhy vyžádaly si ještě císařského nařízení roku 1816 a bankocedule (bankocetle) byly nahrazeny šajny (anticipationsscheine), které hodnotou rovnaly se půltřetímu zlatému peněz předcházejících. Ze současných nářků a pamfletů českých zachovala se pouze »Nová píseň o nynějších časích «„ která při své kramářské neumělosti velice dobře naznačuje, jaká změna nastala v životě tehdejším. (Zpívalo se tak třebas ) I v tom proklatém karbanu všecko se změnilo, prve třeba dvacet zlatých v labetě jest bylo. — Nyní sotva o dva groše labetu mívají, tu se jeden na druhého přesmutně dívají. — Jindy když ke kartám sednul, po pětce tam házel, sázel jeden přes druhého, lípal jako blázen. — Tak též i mnozí šňupáci, tu nouzi mívají, když na tabák peněz není, přehrozně klívají. — Když mu někdo tabáku dá, tu se zaraduje, tu si hnedky svůj frňáček přes moc naplňuje. — Též také mnozí kuřáci tu nouzi mívají, když na tabák peněz není, tu sobě stěžují. — Tu si listí z hrachoviny do fajky nacpají, pak po tom krásném tabáku hryzení mívají. — Také obilním handlířům spekulace zašla, tři desítky korec žita, ta radost jim ušla. — Mnozí nevědí kudy kam, pankroty dělají, že jím staré lichvy nejdou, jinač lid šoustají. — Každý chce lehce živu býti, pracovati nechce, jenom handl, spekulace do hlavy mu leze." Podává Antonín Dolenský, Bankocetle a šajny v současných skládáních lidových., IN: Český lid XVIII., Praha 1909, s. 126-127.