Dunwich - nové archeologické nálezy

17.06.2013 00:22

Středověké město Dunwich, ležící na východě Ostrovů, je díky speciálním archeologickým postupům a metodám znovu prozkoumáváno a mapováno. Málokdo by si pomyslel, že nedaleko od pobřeží dnešní vesničky, pod necelými deseti metry pod hladinou v moři, se nachází jeden z významných britských středověkých přístavů. Ten byl do 14. století velký jako Londýn. V nalezišti se nachází kupecká čtvrť, osm kostelů, řemeslnické dílny i domnělá radnice. Záhuba byla zapříčiněna sesuvem půdy, potopami a záplavami; tyto nebyly však neběžné. Právě naopak, obrovské výkyvy počasí -které známe i v současnosti- jsou zaznemenány právě ve 13. a 14. století. Ukazuje se, že nejedna ekonomicky prosperující a populačně značně osídlená místa musela být kvůli změně klimatu opuštěna. Město Dunwich se ztratilo z map. Není divu, že město archeologové nazývají "Britskou Atlantidou". Více: https://www.medievalists.net/2013/05/16/lost-medieval-town-of-dunwich-revealed/

https://www.medievalists.net/wp-content/uploads/2013/05/Dunwich-map-001.jpg

Obr.: Dunwich. Originál: https://www.medievalists.net/wp-content/uploads/2013/05/Dunwich-map-001.jpg