Desatero mlynářovo

09.12.2013 13:55

"Zajímavým dokladem transformace církevního desatera do lidového podání je mlynářské desatero z Královy pily u Všeradova na Hlinecku...Tištěné desatero, pravděpodobně novějšího původu, je součástí interiéru mlýnice. Jeho obsah vtipně aplikuje jednotlivá přikázání na chování zákazníků ve mlýně.

1. Jedině u mně mlíti budeš.
2. Nevezmeš meliva, dokud nezaplatíš.
3. Pomni, abys měři
čné dal a melné zapravil.
4. Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.
5. Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.
6. Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.
7. Nepokradeš a jen co je tvého si vezmeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.
9. Nepožádáš od mlynáře více, nežli semlels.
10. Aniž požádáš, co se rozprášilo.
"

Zdena Marková, Mlynářské desatero z Hlinecka, IN: Národopisné aktuality 1972, č.4 (online). Dostupné z www: https://na.nulk.cz/