Dějezpytné aktuality, č.8 - Thunská kaple a Tovaryšstvo Ježišovo

16.06.2013 23:28

Prostřednictvím série krátkých článků se čtenář dozví o zajímavých historických památkách a místech města Děčína a jeho okolí. Povětšinou se bude jednat o místa a pozoruhodnosti málo či více známé, leč hodnotné, které věru rozhodně stojí poznat o to více. Možná si už ani neuvědomujeme, že Děčínsko je kulturními výjimečnostmi přímo nabyté. Nemělo by se na tak neobyčejná bohatství zapomínat. Ba měli bychom se naopak občas na tyto pomnít. Nicméně na některých se podepsal již zub času, pamětihodnosti chřadnou a chátrají; o jiné je dnes naštěstí péče větší. Ale co se stane, až zapomeneme i na ně?

 

Thunská kaple, Jezuité a Sv. Václav s Blažejem

 

Děčín – Kaple sv. Jana Nepomuckého v Chrástu. Toto jest věru zajímavá kulturní památka, není-liž pravda? Ačkoliv není tak stará, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je vystavěna záměrně v pseudo či novo gotickém stylu na místě bývalé barokní kaple. Využíval ji panovnický rod, kterému patřil nejen Děčín a Podmokly, ale i přilehlé krajiny. Nicméně, ta původní kaple sv. Jana Nepomuckého sloužila i pro šíré obyvatelstvo v okolí Rozběles. A že to bylo místo opravdu representativní. Byl tu park a kolem dokola stála řada nádherných soch. Hloupí vandalové však tyto záměrně ničili. Dnes je galerie soch uschována uvnitř objektu Thunovské kaple. Ba, můžeme si je naštěstí i prohlédnout.

        

Proč je ve známosti spíše název Thunovská nebo Thunská kaple? No, pravda je, že nová kaple nesloužila jinak, než jako hrobka rodiny Thunů. Ale nemylte se, původní svatostánek s ostatky stál jinde. A to na Masarykově náměstí v Děčíně. Monument to byl kolosální a každému se tajil při pohledu na něj dech! Byla to nádherná hrobka. Připomínala několik století, že páni jsou hodni úcty a obdivu! Stržena byla až v 19. století. A tak se ostatky přemístily sem, do kaple v Chrástu. A že tu byly uchovávány ještě dlouho potom.

 

U kaple stojí malý hostinec a místní si sem chodí na pivo, výletníci zase odpočinout. Nenese název jiný, než právě „U kaple“. Ale věděli jste, že jej vystavěli Jezuité? Ti měli v plánu okolí velice zušlechtit. Projekt se však nezrealizoval. Ale Jezuité byli i jinde ve městě. Tovaryšstvo Ježíšovo například působilo ve svém konviktu u kostela sv. Václava a Blažeje na druhé straně v Děčíně, stojící v ulici 28. října, zhruba do poloviny 20. století. Mimo ně, tu bylo ubytováno i některých pilných žáků z řad gymnaziálního studentstva. Budovy začala, po jejich vystěhování, čile využívat policie. Nu ano, dnes tu vlastně sídlí policejní ředitelství.

 

U samotného kostela sv. Václava a Blažeje bychom se mohli taktéž na chvíli zastavit, co říkáte? Ale jen v krátkosti. Už od středověku na tom místě stál kostelík. Několikráte byl přestavěn a renovován. Ať už to bylo kvůli estetice, velké přírodní katastrofě, nebo ničivému řádění zlořádů. Do dnešní podoby byl však kostel vystavěn po velkém požáru někdy k roku 1750. Sloužil porůzně pak jako farní kostel, ba i jako sklad pro bavlnu, oleje a vůbec všeho, co paroplavba potřebovala uschovat. A právě tyto i přilehlé prostory mělo i Tovaryšstvo Ježíšovo za své doupě. Funkce kostela byla obnovena a dnes se opětovně konají v tomto bohoslužby.

 

A vlastně, abychom se vrátili k tématu a nezamluvili jej, i kaple sv. Jana Nepomuckého, Thunská kaple, je občas zpřístupněna. Konají se zde i prohlídky, jindy zase koncerty. Je dobře, že se na tuto památku nezapomnělo. Připomíná nám, že Děčín byl sídlem velmi silného rodu. Thunové byli věru významným rodem. A to nejen pomístním! Ovlivňovali dění i v rámci Rakousko-Uherska. Díky nim se Děčín stal hned několikrát centrem zájmu zahraniční i domácí politiky. Dodnes se můžeme pyšnit mnoha památkami, které nechali Thuni vystavět. A na to bychom nikdy neměli ani trochu zapomínat.

 

16. 3. 2013, LM.