Daň za vousy

19.01.2015 06:50

Peníze za vousy! "Daň za vousy byla zaplacena", tak se praví na stříbrné či měděné minci z roku 1705. Nepochází odjinud, než z Ruska. A jak dobře víme, daň z hustého vousu nezavedl nikdo jiný než car Petr I. zovaný Veliký. Ten se znažil všemožně zaostalé Rusko dostat na roveň velmocem v Evropě. Dal jasný příkaz všem mužům se řádně a pravidelně holit. Ten, kdo odmítl, se zlou se potázal. Neradi se někteří se svým bujným vousem loučili - naštěstí se mohli však z této nemilé povinnosti vyplatit! Pokud tak učinili, musili s sebou pak nosit vždy na procházce tuto minci...Na druhé straně mince stálo: "Vousy jsou nadbytečné břemeno."

 

Zdroj: https://prettyawfulthings.com/…/beard-tokens-of-russia-from…/ (cit. 18-1-2015).