Betlehem

17.06.2013 01:03

"Archeológovia objavili starovekú hlinenú pečať s nápisom Betlehem, ktorá má asi 2700 rokov. Má íst o jeden z prvých predmetov, na ktorom sa spomíná biblické mesto. Podľa odborníkov dokazuje, že existovalo dávno predtým, než sa preslávilo ako miesto neordenia Ježíša Krista...Názov Betlehem je na pečati s priemerom asi 1,5 centimetra vyrytý starovekým písmom. To sa použivalo na zápisy v hebrejčině v období existencie prvého židovského chrámu asi tisíc rokov pred naším letopočtom. Podľa agentúry DPA sa na troch riadkov na pečati nachádzajú slová "v siedmom", "Betlehem" a "pre kráľa". Údajně išlo o zásielku, ktorú v siedmom roku svojej vlády poslal betlehemský kráľ do Jeruzalema. Betlehem sa po prvý raz spomína v prvej knihe biblického Starého zákona Geneziz ako miesto, kde bola pochovaná Ráchel, manželka jedného z praotcov izraelského národa Jakoba." - ČTK, V Jeruzaleme našli najstaršiu zmienku o meste Betlehem IN: Hospodárske noviny. Deník pro moderné Slovensko č.99/24.5.2012, s. 8.