Amicitia - středověká příručka O přátelství

25.02.2014 15:02

"Boncompagno de Signa, narozený nedaleko Florencie mezi lety 1165 a 1175, se proslavil především jako učitel gramatiky a rétoriky v Bologni. Počátkem třináctého století měl na kontě už celou řadu spisků na různá témata. Zpracovával takřka vše - od tajů interpunkčních znamének až po záhady historie...Boncompagno sepsal i tak zovanou Amicitia, Příručku přátelství; jedná se o jakýsi návod pro každého, před jakými že "druhy přátel" se míti na pozoru...Amicitia dává mnohem chmurnější náhled na přátelství. Podle této je téměř nemožné mít opravdového přítele. Boncompagno uvádí v příručce na dvacet šest druhů přátelství - a jen tři druhy ze jmenovaných jsou pozitivní (jen tyto splňují zcela atributy rovnosti, věrnosti a opravdového přátelství). Zbytek jsou typy "přátel", které by bylo lepší nemít. Uveďme si pro zajímavost proto některé:

Potěšení-hledající přítel
Tento přítel mísí neřest a věrnost dohromady. Je u něj běžné, že se nebrání cizoložství, smilstvu, drancování, krádežím, a dalším podobným tělesným potěšením, avšak současně zachovává a dává najevo věrnost. Neřesti a ctnosti jdou u něj ruku v ruce. Jakmile však končí touha po potěšení, tak s tím končí i pocit náklonnosti k druhému člověku.

Maskovaný přítel
Je jako lapač ptáčků; položí návnadu tak, aby se vždy někdo chytil do zlých pletich a byl povůli nejen jemu, ale i jeho posluchačům. Je maskovaný stejným způsobem jako žena používající make-up, aby zvýšila s falší svou krásu. Jeho slova mají vzhled pravdy.

Zbytečný přítel
Bezcenný přítel je jako žena, která odhalila všechna tajemství a která nemůže za každou cenu udržet nic skryté. Je nazýván také "marným"; prázdným, jako unikající pára z pod hrnce, jako dýně s otvorem. Jeho ruce skřížené na prsou jsou jako děravé síto, které nic neudrží.

Padělaný přítel
Je ten, kdo mluví lstivě a zákeřně, nikdy se nestydí lhát. Tento přítel obalamutí každého hned dvojnásob.

Imaginární přítel
Je to ten, koho jste nikdy neviděli, a přesto ho milujete a chválíte ho, protože má kolem sebe jistou charismatickou auru. Je jako dokonalá ikona, celebrita, která by do vás jistě s radostí strčila ruku do ohně. A přesto i vám je zjevné, že tento druh přátelství je v praxi k ničemu."
Více a obšírněji podává: Michael W. Dunne, A Medieval Guide to Friendship. IN: Medievalists.net (online). Dostupné z: https://www.medievalists.net/2014/02/17/medieval-guide-friendship/ (cit. 25-2-2014).