Příjezd osvoboditelů Němců do Sudet (fotohistorie)

26.09.2013 17:16

"Utrpení sudetských Němců je nevýslovné. Pro každý národní projev vůle jsou honěni a štváni jako dravá zvěř. Říše dalšího utlačování nestrpí. Jsou také německé zájmy, které jsme odhodláni hájit, a to za každých okolností…Vím také dobře, že smířlivostí se neusmíří tak nesmiřitelný nepřítel, jako jsou Češi. Sudetští Němci mají právo sebeurčení, jaké má každý národ a nechtějí fráze. Nežádal jsem tři a půl miliónu Francouzů nebo tři a půl miliónů Angličanů, abych je utlačoval v Německu, ale utlačování tří a půl miliónů Němců v Československu musí přestat" - Adolf Hitler, 12. září 1938, Norimberk. IN: Jindřich MAREK, Výzva k teroru přišla z rozhlasového přijímače (online). Dostupné z Vojenského historického ústavu Praha na https://www.vhu.cz/vyzva-k-teroru-prisla-z-rozhlasoveho-prijimace/ (cit. 26-9-2013)

 

Německé jednotky, v pozadí praporec SdP. IN: https://www.fronta.cz/foto/prijezd-armady (cit. 26-9-2013).

Květiny pro osvoboditele. IN: https://www.fronta.cz/foto/kvetiny-pro-osvoboditele (cit. 26-9-2013).

 

"V německém rozhlase již 15. září vyhlásil Konrad Henlein Československu nejostřejší boj a sudetské Němce vyzval k ozbrojenému povstání. To již bylo zcela otevřené přiznání cílů, jež henleinovci sledovali od samého vzniku svého pronacistického hnutí, i když je dlouho skrývali za hesly o autonomii v rámci demokratického Československa.", IN: Jindřich MAREK, Výzva k teroru přišla z rozhlasového přijímače (online). Dostupné z  Vojenského historického ústavu Praha  https://www.vhu.cz/vyzva-k-teroru-prisla-z-rozhlasoveho-prijimace/ (cit. 26-9-2013)

 

Obr.: Náměstí v Děčíně. Fotografie dostupná na stránkách Děčín okolí na facebooku (cit. 26-6-2014).

 

Na několika místech docházelo tak k vyhroceným ozbrojeným střetům. Nacisté podporovaly Freikorps a jakékoli partyzánské akce, které by přinesly První republice újmu. Situace se mírně uklidnila po mobilizaci a stanném právu, avšak Mnichov natrvalo změnil všechny dosavadní poměry. Hlas Němců v pohraničí byl vyslyšen zbabělými západními mocnostmi a Československo bylo nadobro rozbito. V Sudetech tak byla nadšeně vítána německá vojska, insignie československého státu byly ničeny.

 

Příjezd Adolfa Hitlera - Osvoboditele - do Rumburka.

 

"Hitler překročil hranice 3. října 1938 v bavorské pohraniční obci Wildenau a pokračoval do Aše (Asch). Odtud pak jeho kolona směřovala do Františkových lázní (Franzensbad) a Chebu (Eger)...Následující den 4. října 1938 pak zamířil přes Kraslice (Graslitz), Falknov (Falkenau, dnes Sokolov) a Loket (Ellbogen) do Karlových Varů (Karlsbad)...osobně intervenoval do jednání mezinárodní komise vytyčující nové hranice...O den později 6. října 1938 se opět vrátil do čs. pohraničí, tentokrát na sever - z německého Löbau překročil hranice u Fukova (Fugau) a pokračoval do Šluknova (Schluckenau), kde se zapsal do pamětní knihy. Následovala cesta přes Rumburk (Rumburg, zde měl projev na náměstí), Krásnou Lípu (Schönlinde) a Chřibskou (Kreibitz). U Křížového buku si Hitler prohlédl československé opevnění a protipěchotní zátarasy. Dále pokračoval přes Lísku do České Kamenice (Böhmisch Kamnitz), kde byl slavnostně vítán na náměstí. V Kamenickém Šenově (Stein Schönau) dostal broušenou vázu a dále jel přes Nový Bor (Haida) a Cvikov (Zwickau) do Mařenic (Gross Mergthal)...", IN: Mnichovská dohoda a odstoupení pohraničí 1938 na www.Fronta.cz (cit. 26-9-2013).

 

Rumburk

https://www.fotohistorie.cz/image.jpg.ashx?photoID=29661&photoType=1

Město Rumburk 2.10.1938.IN: https://www.fotohistorie.cz/image.jpg.ashx?photoID=29661&photoType=1 (cit. 26-9-2013).

 

Děčín nad Labem

 

VIDEO: Obsazení Děčína 1938:

www.youtube.com/watch?v=ZPKVwKt5CKg (cit. 13-1-2015).

 

některé ukázkové záběry:

 

FOTO:

Vítání Henleina ve Friedrichstalu (Bedřichově) IN: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=129452600504811&set=a.129404287176309.24695.100003202140671&type=3&theater (cit. 26-9-2013).

Obr.: Podmokly. Dnešní Ruská ulice. Fotografie dostupná na stránkách Děčín okolí na facebooku (cit. 26-6-2014).

Obr.: Podmokly. V popředí Vila Teresa. Fotografie dostupná na stránkách Děčín okolí na facebooku (cit. 26-6-2014).

Obr.: Nacističtí pohlaváři na náměstí v Děčíně. V pozadí Hotel Praha. Fotografie dostupná na stránkách Děčín okolí na facebooku (cit. 26-6-2014).

 

LM, 26-9-2013.